Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vážení spoluobčané, na tomto odkazu budete informováni o možnostech třídění odpadu v obci, svozových dnech komunálního a nebezpečného odpadu a kontaktech na skládky komunálního a nebezpečného odpadu.

Četnost svozu odpadů

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

komunální odpad  - 1x týdně (čtvrtek)

kontejnery pro odvoz hromadného komunálního odpadu 2x ročně

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

KONTEJNEROVÉ NÁDOBY 

PET (sešlápnuté plastové lahve od nápojů)                          - 1x za14 dní (sudý týden)

Papír (noviny, časopisy, sešity, knihy, kanc. papír, karton)    - 1x za14 dní (sudý týden) 

Sklo barevné  (veškeré obalové sko a tabulové sklo)           - 1x za měsíc (třetí týden)

BIO  (tráva, plevel, zbytky pečiva, slupky z ovoce, zbytky zeleniny,                        hobliny, piliny, kávový a čajový odpad)                                  - 1x za14 dní (sudý týden)

Jedlé oleje a tuky (použité oleje a tuky z domácností-v uzavřených                              pet lahvích, ztužené jedlé tuky)                                                             - dle potřeby

 

BAREVNÉ PYTLE                    

Plasty z domácností- žlutý pytel (vymyté kelímky, plastové hračky,                                kbelíky, kanystry od drogerie apod., vše co je vyrobeno z plastů                                    vč. igelitových obalů)                                                                              - dle potřeby

Nápojové kartony - červený pytel  (krabice od džusů, mléka, vína)                                - dle potřeby

Kovové obaly - šedý pytel (plechovky od potraviny, nápojové plechovky,                                            obaly od kosmetiky)                                                             - dle potřeby

 

kontejner pro odvoz nebezpečného odpadu 2x ročně

 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob na sklo, papír a PET lahve a sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad

 

Místní část Žiželice

stanoviště u hřiště

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

papír                                              1 kontejner o obsahu 1100 litrů

PET lahve                                                     2 kontejnery o obsahu 1100 litrů

biologicky rozložitelný odpad                        1 sběrná nádoba o obsahu 240 litrů

kov                                                                 1 sběrná nádoba o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště u OÚ

papír                                              1 kontejner o obsahu 1100 litrů

PET lahve                                                     1 kontejner o obsahu 1100 litrů

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště u KD

PET lahve                                                     1 kontejner o obsahu 1100 litrů

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště nad závorami

PET lahve                                                     1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště u KOVA

PET lahve                                                     1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště budovy OÚ

jedlé oleje a tuky                                           1 sud o obsahu 30 litrů

 

Místní část Hořetice

stanoviště u kostela

sklo                                                               1 kontejnery o obsahu 1100 litrů

PET lahve                                                     1 kontejnery o obsahu 1100 litrů

biologicky rozložitelný odpad                        1 sběrná nádoba o obsahu 240 litrů

papír                                                         1 kontejner o obsahu 1100 litrů

kov                                                            1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště u nádraží

PET lahve                                                     1 kontejner o obsahu 1100 litrů

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

stanoviště pod hřištěm

PET lahve                                                     1 kontejner o obsahu 1100 litrů

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

Místní část Stroupeč

stanoviště u panelového domu č. p. 25

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

papír                                              1 kontejner o obsahu 1100 litrů

PET lahve                                                     2 kontejnery o obsahu 1100 litrů

biologicky rozložitelný odpad                        1 sběrná nádoba o obsahu 240 litrů

kov                                                                1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

stanoviště k česačkám

PET lahve                                                     2 kontejner o obsahu 1100 litrů

sklo                                                               1 kontejner o obsahu 1100 litrů

papír                                                             1 kontejner o obsahu 1100 litrů

 

Místní část Přívlaky

V této části obce nejsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Občané odkládají vytříděné odpady do kontejnerů v místní části Stroupeč.

 

Pytle na tříděný odpad domácích plastů, nápojových kartonů a kovových obalů si občané vyzvedávají v úředních hodinách na OÚ Žiželice. Tyto plné pytle mají možnost odevzdat tamtéž nebo využíz pravidelného svozu, který funguje od dubna 2020. Občané tak na vyzvání prostřednictvím sms odloží v termínu a daném čase plný pytel před svůj dům, vrata nebo ke kontejnerům na komunální odpad, odkud ho pak vyzvedneme a odvezeme na sběrné místo.

 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE 

 

Skládka Tušimice - nebezpečný odpad

Skládka Tušimice - ostatní odpad