Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plánované obecní akce, akce, které

bude obec finančně nebo jinak

podporovat, a akce spolků

 

aktualizováno dne 24. 9. 2020. 

 

Květen

23. 5. - úklid a prořez Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

30. 5. - Kácení máje v Žiželicích – pevná obecní akce

31. 5. - Malování na kamínky ve Stroupči - obecní akce

 

Červen

6. 6. - Dětský den – Hořetice – pevná obecní akce 

13. 6. - Dětský den – vítání léta ve Stroupči - akce Okrašlovacího spolku

20. 6. - Klavírní koncert Roberta Ference - Žiželice - obecní akce

27. 6. - Dětský den - hřiště Žiželice – pevná obecní akce

 

Červenec

1. 7. - Strom roku 2020 - akce Okrašlovacího spolku

6. 7. Zájezd na letiště do Prahy – prohlídka požární zbrojnice + prohlídka hradu Okoř a návštěva ZOO  - akce SDH s podporou obce

18. 7. - Plavení řeky a stanování Stroupeč - akce Okrašlovacího spolku

25. 7.  - Retro sportovní odpoledne - obecní akce ve spolupráci s osadním výborem Stroupeč

 

Srpen

22. 8. - Vodní hry na koupališti v Žiželicích – obecní akce

22. 8. - Memorial Vojty Kovače – fotbálek svobodní x ženatí + zábava na hřišti v Žiželicích – akce TJ Žiželice s podporou obce

22. 8. - Branný den plný her Stroupeč - akce Okrašlovacího spolku

25. 8. - Divadelní představení  pod širým nebem u klubovny ve Stroupči - Kurz sebedestrukce - začátek 19:00 hodin, vstupné 100 Kč

29. 8. - rozloučení s prázdninami – výchovněpreventivní akce v Hořeticích – obecní akce ve spolupráci s SDH a osadním výborem - ZRUŠENO

29. 8. - rozloučení s prázdninami – výchovněpreventivní akce ve Stroupči – obecní akce ve spolupráci s SDH

 

Září

19. 9. - Rozloučení s prázdninami – výchovněpreventivní akce v Žiželicích – obecní akce ve spolupráci s SDH a osadním výborem - POZOR!! ZMĚNA V DATU KONÁNÍ (původně 12.9., z provozních důvodů přesunuto o týden později)

19. 9. - Stezka odvahy v Žiželicích – akce SDH Žiželice - POZOR!! ZMĚNA V DATU KONÁNÍ (původně 12.9., z provozních důvodů přesunuto o týden později)

19. 9. - Podzimní ošetření stromů a zabezpečení proti okusu – akce Okrašlovacího spolku

 

Říjen

3. 10. - Sraz rodáků Hořetic, Stroupče a Přívlak na KD Žiželice– pevná centrální obecní akce (každý sudý rok) - ZRUŠENO vzhledem k epidemiologické situaci a vládním nařízením

3. 10. - Vítání podzimu v Hořeticích - KOUZLO BAREV – obecní akce ve spolupráci s Osadním výborem Hořetice

24. 10. - II. Kateřinská zábava – akce Okrašlovacího spolku - ZRUŠENO vzhledem k epidemiologické situaci, vývoji a vládním nařízením

28. 10. - Dýňové tvoření klubovna Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

30. 10. - Podzimní tvoření pro juniory i seniory – Stroupeč – obecní akce

31. 10. - Podzimní tvoření pro juniory i seniory – Žiželice – obecní akce

Výlet za kulturou – obecní akce

 

Listopad

21. 11. - Adventní tvoření ve Stroupči – pevná obecní akce

22. 11. - Adventní tvoření v Žiželicích – pevná obecní akce

28. 11. - Rozsvícení vánočního stromu – Hořetice – pevná obecní akce

28. 11. - Rozsvícení vánočního stromu - Stroupeč – pevná obecní akce ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem

28. 11. - Adventní tvoření klubovna Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

29. 11. - Rozsvícení vánočního stromu v Žiželicích – pevná obecní akce

 

 

Prosinec

6. 12. - Setkání babiček a dědečků - Žiželice – obecní akce

6. 12. - Mikulášská nadílka KD Žiželice– pevná centrální obecní akce

12. 12. - Mikulášská nadílka Stroupeč– akce Okrašlovacího spolku

26. 12. - Tradiční pochod ze Stroupče do Přívlak – vánoční zpívání kaplička – akce Okrašlovacího spolku

31. 12. - Silvestr na KD Žiželice – pevná centrální obecní akce

31. 12. - Silvestr klubovna Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

 

Vyhrazujeme si právo termín akce případně její obsah změnit či upravit, dle počasí a aktuálních možností, nebo úplně zrušit. Kde není termín upřesněn, bude doplněno nejpozději 14 dní před akcí. Ke každé akci bude nejpozději 7 dní předem vyvěšen plakát.

 

Vysvětlivky:

Pevná centrální obecní akce – centrální akce v obci Žiželice, pokud jakýkoli spolek uspořádá stejnou akci, obec ji nebude finančně podporovat, protože je již jednou obcí realizovaná, na tyto akce se objednávají kapely, moderátoři, divadla, odměny, balíčky atd. – obec je tedy pro VŠECHNY své občany finančně zajišťuje

 

Pevná obecní akce –akce, kterou obec pořádá pravidelně v obci Žiželice, pokud se nabídne spolek, osadní výbor nebo občané z obce s organizací, pak bude realizovaniá i v jiné spádové obci s obecní podporou

 

Obecní akce akce, která se nemusí opakovat každý rok, obec ji pořádá podle svého uvážení

 

Akce s podporou obce - akce, které obec finančně nebo jiným způsobem podporuje. Doporučujeme takové akce hlásit na obci nejpozději do 31. prosince roku, který přechází roku, ve kterém chcete akci pořádat. Na akci s podporou obce je možné čerpat buď jednorázový příspěvek nebo příspěvek podle pravidel – nelze využít obojí najednou. Jednorázová podpora od obce není nárokovatelná, o jejím poskytnutí, výši nebo zamítnutí rozhodne starosta obce nebo zastupitelstvo.

 

Ostatní akce – většinou akce spolků, organizací nebo lidí z obcí, na které není žádaná finanční nebo jiná podpora z obce, a spolek nebo lidé jen požádali o její zviditelnění